Slovník odborných termínu elektra a svítidel

Světelný tok

Definice :

Světelný tok je dán množstvím světelné energie vyslané světelným zdrojem za jednotku času. Je základem většiny fotometrických vlastností.

Jednotka:

[lm](lumen)

Technický popis:

Lumen (1 lm) je světelný tok vyslaný do jednotkového prostorového úhlu (1 stradiánu). Bodový zdroj o svítivosti 1 kandely.

 

Účínnost svítidla

Definice:

Účinnost svítidla je dána poměrem světelného toku svítidla ф emitovaného svítidlem a světelného toku ф0 emitovaného v něm umístěným světelnými zdroji, je-li jich ve svítidle umístěno více).

Jednotka:

Vzhledem k tomu, že účinnost je dána poměrem dvou parametrů se stejnou jednotkou, ona sama nemá jednotku.

Pozor! Z praktických důvodů je účinnost svítidla vždy menší než jedna.

 

Jas

Definice:

Jas je dán intenzitou světla odebíraného lidským okem a vyzařovaným zdrojem nebo odrážejícího se od okolních povrchů. Proto také může být popsána jako intenzita jiskřivosti připisovaná dané ploše.

Jednotka:

[cd/m2](candela na metr čtvereční)

Technický popis:

Cd/m2 (jednotka zvaná nit) je jednotkou jasu a vzniká změnou parametrů spojených s definicí jasu (jednotkovou).

 

Teplota chromatičnosti

Definice:

Teplota chromatičnosti je rovna teplotě černého zářiče, jehož záření má tutéž chromatičnost jako uvažované záření. Jinými slovy se jedná o objektivní míru barvy daného světelného zdroje.

Jednotka:

Kelvin [K]

 

Svítivost

Definice:

Svítivost je definována rozložením světelného toku zdroje či svítidla v prostoru.

Symbol:

L

Jednotka:

[cd](kandela)

Technický popis:

Kandela (1 cd) je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické žáření o kmitočtu 540-1012 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na Steradián (sr) je takový prostorový úhel, který na povrchu koule o poloměru r vykreslí z vrcholu prostorového úhlu plochu o velikosti S rovnou druhé mocnině poloměru koule.

 

Intenzita osvětlení

Definice:

Intenzita osvětlení je dána plošnou hustotou světelného toku dopadlého na plochu.

Jednotka:

[lx](lux)

Technický popis:

Lux (1 lx) je intenzita osvětlení vytvořená světelným tokem 1 lumenu dopadající na plochu o obsahu 1m2.